مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

Fu dame als of O ga iza io a d Ma ageme

فهرست نمودارها و نگاره‌ها پیشگفتار مقدمه

بخش اول: چالش مدیریت فصل اول: مدیریت و کارآفرینى فصل دوم: نظریه‌‏هاى سازمان و مدیریت (سیر رهیافتهاى علمى به مدیریت)

بخش دوم: برنامه‌‏ریزى فصل سوم: خلاقیت و نوآورى فصل چهارم: تصمیم‏‌گیرى و حل مسئله فصل پنجم: مبانى برنامه‌‏ریزی فصل ششم: برنامه‏‌ریزى و مدیریت راهبردى

بخش سوم: سازماندهى فصل هفتم: عناصر و مفاهیم سازماندهى فصل هشتم: سازماندهى و طراحى سازمان فصل نهم: هماهنگى

بخش چهارم: بسیج منابع فصل دهم: مدیریت منابع انسانى فصل یازدهم: مدیریت بازار و بسیج منابع سازمانى

بخش پنجم: هدایت فصل دوازدهم: مبانى رهبرى فصل سیزدهم: هدایت از طریق انگیزش فصل چهاردهم: هدایت از طریق ارتباطات

بخش ششم: کنترل فصل پانزدهم: مبانى کنترل فصل شانزدهم: مدیریت بحران و سیستمهاى کنترل راهبردی منابع و مآخذ

این کتاب براى دانشجویان رشته مدیریت دولتى، بازرگانى، صنعتى، بیمه، اقتصاد و حسابدارى در مقطع کارشناسى و کارشناسى ارشد به منزله منبع اصلى دروس «مبانى سازمان و مدیریت» و «اصول مدیریت» هرکدام به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهى، پژوهشگران و مدیران واحدهاى صنعتى، بازرگانى و کشاورزى در بخشهاى خصوصى و دولتى نیز از آن بهره‏‌مند شوند.

کلید واژه ها: مدیریت مبانى سازمان و مدیریت على رضائیان مبانی سازمان

ارسال به دیگران

نظر شما :

با سلام و احترام بر روی خرید آنلاین کتاب کلیک و سپس کتاب الکترونیکی را انتخاب نمایید. با تشکر روابط عمومی سازمان سمت

با سلام، می‌توانید نسخه الکترونیک کتاب را تهیه نمایید.

مبانی سازمان و مدیریت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب