متن نوحه جان آقا

گوش کنید

دانلود کنید

متن نوحه جان آقا

متن و دانلود نوحه محرم جان آقا سنه قربان آقا سید مجید بنی فاطمه

دانلود نوحه سینه زنی جان آقا سنه قربان آقا – مداح سید مجید بنی فاطمه

متن نوحه سینه زنی دل بی تاب اومده – مداح سید مجید بنی فاطمه

دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومدهدل بی تاب اومده چشم پر از آب اومدهاومده ماه عزا لشکر ارباب اومدهاومده ماه عزا لشکر ارباب اومدهلشکر مشکی پوشا سینه زنای اربابشب همه شب میخونن نوحه برای اربابجان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقاجان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقادل بی تاب اومده چشم پر از آب اومدهاومده ماه عزا لشکر ارباب اومدهلشکر مشکی پوشا سینه زنای اربابشب همه شب میخونن نوحه برای اربابجان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقاجان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقادل من در به دره درمون دردش سفره یهنفر نیست که یه شب ما رو زیارت ببرهدل من در به دره درمون دردش سفره یهنفر نیست که یه شب ما رو زیارت ببرهدست ادب رو سینه سینه زنای ارباببا یه سلامم میرن پایین پای اربابجان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقاجان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا

نوحه های بیشتر ::

دانلود نوحه باز این چه شورش است با کیفیت 320

دانلود نوحه سینه زنی بزن بر سینه نوا بر سر

متن و دانلود نوحه سینه زنی جان آقا سنه قربان آقا علیرضا اسفندیاری

متن نوحه جان آقا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب