منزل پزشکیان

منزل پزشکیان

خانه پزشکیان در تهران ( عکس)

عصرایران - سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین، با حضور در منزل پزشکیان در تهران با او دیدار کرد و پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری اخیر را تبریک گفت.

منزل پزشکیان

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب