کم حجم کننده عکس

کم حجم کننده عکس

طول و عرض تصویر

تعیین تنها یکی از پارامترهای طول و یا عرض، باعث تغییر بعد دیگر تصویر به طور متناسب خواهد شد. عدم تعیین پارامترهای طول و عرض، منجر به تغییر حجم تصویر، بدون تغییر در ابعاد آن می شود.

حجم تصویر

عدم تعیین کمینه حجم تصویر، منجر به تغییر حجم با ضریبی از فشردگی می شود؛ با توجه به اینکه هدف این برنامه، کاهش بهینه حجم و ابعاد تصویر بوده است، ممکن است عدم تعیین حجم و یا تعیین حجم های بالا، منجر به تغییر حجم به طور نامناسب شود.

زاویه تصویر

تعیین زاویه تصویر به صورت پاد ساعتگرد و نسبت به خط افقی می باشد.

نگهداری از تصاویر

تمامی تصاویر به صورت دوره‌ای و کامل، از سرور پاک می‌شوند اما با توجه به کمبود فضای نگهداری از فایل، لطفاً پس از استفاده، تصاویر را به صورت دستی حذف نمایید.

تماس با من

مشکلات برنامه و پیشنهادهای خود را از طریق ارسال ایمیل به نشانی با من در میان بگذارید.متشکرم.

کم حجم کننده عکس

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب